Rapporten en publicaties

Het Inspectierapport Inrichting repressieve brandweerzorg uit mei 2018 werd besproken in het overleg van het Veiligheidsberaad met de minister van Justitie en Veiligheid in oktober. Ook afgelopen periode verschenen verschillende rapporten, waaronder van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) over de tweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersing en een evaluatie van het sprinklerincident in de vuurwerkopslag in Ulicoten. Ook zoeken het IFV en Brandweer Nederland nog een testlocatie voor praktijkonderzoek.

 

Inspectierapport Inrichting repressieve brandweerzorg

In de periode september 2016 – mei 2017 onderzocht de Inspectie van Justitie en Veiligheid in welke mate de veiligheidsregio’s voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de inrichting van de repressieve brandweerzorg. Dit leverde in mei 2018 de publicatie op van 25 regionale beelden die aan de veiligheidsregio’s zijn aangeboden en één landelijk beeld. De minister heeft de veiligheidsregio’s verzocht om opvolging te geven aan de conclusies en aanbevelingen zodat verbetering en voortgang wordt aangebracht ten aanzien van de aandachtspunten. Dit vraagt per regio afzonderlijke acties. In augustus verzocht de Inspectie de veiligheidsregio’s om een update rondom deze aandachtspunten en de minister heeft de Inspectie gevraagd in 2020 een nieuwe update op te leveren hierover.

 

Resultaten en reactie Veiligheidsberaad
De belangrijkste aandachtspunten uit het rapport zijn: beschikbaarheid van brandweerpersoneel, opkomsttijden en variabele voertuigbezetting. Deze aandachtspunten hebben al de aandacht van het Veiligheidsberaad, onder andere naar aanleiding van het onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel dat het Veiligheidsberaad in 2017-2018 heeft laten uitvoeren. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Raad van Brandweercommandanten in opdracht van het Veiligheidsberaad het programma Vrijwilligheid uitgewerkt. Ook is het thema vrijwilligheid toegevoegd aan de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. Daarnaast ontvangt het Veiligheidsberaad in de eerste helft van 2019 een voorstel ten aanzien van gebiedsgerichte opkomsttijden en met betrekking tot variabele voertuigbezetting wordt het landelijk kader ‘uitruk op maat’ in de komende periode geëvalueerd.

Inspectierapport Inrichting repressieve brandweerzorg (download PDF)

 

Tweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersing
In opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing. Hierbij gaat het om de taken grijpredding, oppervlakteredding en duiken. Het doel van het onderzoek is om de veiligheid tijdens een opleiding, oefening of inzet voor de taak waterongevallen verder te verbeteren.

Lees meer…


 

Sprinklerincident in vuurwerkopslag Ulicoten
Op 28 mei 2018 wordt in een vuurwerkopslaglocatie in Ulicoten als gevolg van graafwerkzaamheden de sprinklerinstallatie in werking gesteld. Het lectoraat Crisisbeheersing van Instituut Fysieke Veiligheid heeft het incident geëvalueerd, in opdracht van de dienst Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën. Dit met als doel om lering te trekken uit het voorval.

Lees meer…


 

Testlocatie voor praktijkonderzoek gezocht!

De Brandweeracademie en Brandweer Nederland gaan praktijkonderzoek doen naar rookverspreiding. Hiervoor zijn zij op zoek naar een woon- of woonzorggebouw met minstens vier bouwlagen dat binnenkort leeg komt te staan en dat beschikbaar is voor experimenten met daadwerkelijk rook en vuur. Lees meer…

 


De website van het Veiligheidsberaad wordt vernieuwd. We zijn benieuwd naar uw mening:

Wat vindt u van de veiligheidsberaad.nl website? Deel uw mening.


 

Volgend bericht

Er zijn niet meer artikelen

Vorig bericht

Presterend vermogen van de veiligheidsregio’s