Verbeterd NL-Alert vervangt het WAS als landelijk alarmmiddel

1 januari 2020 is de voorgenomen einddatum van het WAS, het waarschuwings- en alarmeringssysteem met de bekende sirenemasten. Eerder – in 2015 – sprak het Veiligheidsberaad met de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid over het WAS, omdat het Veiligheidsberaad zorgen had over de afschaffing van het systeem. Afgelopen Veiligheidsberaadvergadering was het WAS opnieuw onderwerp van gesprek en gaf de minister een update over de doorontwikkeling van NL-Alert als landelijk alarmmiddel. 

Beëindiging WAS hangt af van alternatieve alarmmiddelen
In 2015 vond het Veiligheidsberaad dat het WAS alleen beëindigd mag worden als er een volwaardig alternatief beschikbaar is in de vorm van een samenhangend pakket aan bestaande en moderne crisiscommunicatiemiddelen. Het Veiligheidsberaad had daarbij verschillende voorwaarden. De bestuurders vinden het belangrijk dat communicatiemiddelen met voldoende bereik en attentiewaarde nagenoeg de gehele bevolking bereiken. En dat goed gebruik van deze middelen door inwoners moet zijn gegarandeerd: ook door kwetsbare groepen zoals ouderen en personen die de Nederlandse taal niet beheersen.

Bereik en techniek NL-Alert groeit
De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) gaf destijds aan dat de voorwaarden van het Veiligheidsberaad deel uitmaken van de doorontwikkeling van NL-Alert als landelijk alarmmiddel. Inmiddels heeft het ministerie hiervoor verschillende initiatieven genomen.

Grapperhaus, minister van JenV:
— Het bereik van NL-Alert is gegroeid van 35% in 2015 naar 70% in 2017. Dit blijkt uit de controleberichten van NL-Alert. Dit bereik wordt vergroot door afspraken te maken met internet- en sociale mediabedrijven. Ook wordt gewerkt aan functies waarmee mensen een gesproken NL-Alert bericht kunnen ontvangen op hun vaste telefoonlijn en middelen die NL-Alert berichten tonen op informatieschermen bij haltes in het openbaar vervoer en op schermen in de openbare ruimte. Ook zijn inmiddels technieken beschikbaar om NL Alert berichten in verschillende talen te verspreiden en is het ministerie in gesprek met Belgische en Duitse providers om mensen in de grensgebieden beter te bereiken.

Wordt vervolgd: minister en portefeuillehouder in gesprek
De minister gaat hier verder over in overleg met portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad Franc Weerwind. Verder riep hij de veiligheidsregio’s die vooralsnog tegen het stoppen van het WAS zijn, op om concreet kenbaar te maken wat de problemen zijn – bijvoorbeeld speciale risico’s in een gebied – zodat deze opgelost kunnen worden. Indien nodig wil de minister de beëindiging met een jaar uitstellen.

 


De website van het Veiligheidsberaad wordt vernieuwd. We zijn benieuwd naar uw mening:

Wat vindt u van de veiligheidsberaad.nl website? Deel uw mening.


 

Volgend bericht

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s in voorbereiding

Vorig bericht

Dit is het meest recente artikel