HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid gemakkelijker in gebruik

Na een evaluatieonderzoek in 2016 over het gebruik van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV), versie 2011, heeft het Instituut Fysieke Veiligheid de handreiking geactualiseerd. De HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid is nu digitaal beschikbaar.

De nieuwe HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid is een instrument voor hulpdiensten, gemeenten en samenwerkingspartners. De uitgave biedt een landelijk kader voor alle samenwerkingspartners bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen. De HEV 2018 beschrijft het gehele proces voor de evenementenveiligheid. Dit proces start met het aanvragen van een evenement en eindigt met het evalueren van het evenement na afloop. Door acht processtappen te doorlopen, houden de verschillende samenwerkende partijen grip op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij, als dat nodig is, op tijd maatregelen nemen om de veiligheid te bevorderen.

Waarom is de handreiking geactualiseerd?
Het Veiligheidsberaad heeft de handreiking uit 2011 laten evalueren. Gekeken is naar de mate waarin de veiligheidsregio’s, politie, gemeenten en evenementenorganisatoren de handreiking gebruikten. Driekwart van de respondenten gaf aan dat er behoefte was aan actualisatie van de handreiking. Eén van de knelpunten was het gebruiksgemak. Ook was er behoefte aan meer uniformiteit in wetgeving en normering, terwijl er ook ruimte voor maatwerk en flexibiliteit gewenst was. De gebruikers zagen de handreiking liever in kleinere omvang met een duidelijker structuur en praktische checklists. Na de evaluatie kreeg het Instituut Fysieke Veiligheid de opdracht de handreiking te actualiseren.

Praktisch en duidelijk
“De HEV 2018 is korter, overzichtelijker en praktischer dan de vorige handreiking. Ik ben blij dat we nu een eenduidig model hebben, zodat we op dezelfde manier kunnen werken. Dat schept duidelijkheid aan de voorkant. Deze handreiking is daarom ook heel goed toepasbaar bij trainingen en opleidingen. Maar dit model is ook flexibel en geeft ruimte voor maatwerk. We hebben goed gekeken naar de praktijk. Een evenement in Amsterdam moet je nu eenmaal anders benaderen dan een festival in Drenthe. En dat kan met de HEV 2018. Dit model is gebaseerd op behandelclassificaties in plaats van risicoclassificaties. Het is een degelijk instrument geworden dat gemeenten en veiligheidsregio’s goed kunnen toepassen bij de voorbereiding van evenementen. We hopen dat zij de HEV 2018 bestuurlijk gaan borgen in hun beleid, want we willen met z’n allen crises en incidenten voorkomen. Veilige evenementen, daar is het ons om te doen,” vindt Hilda Raasing namens de Raad van Directeuren Veiligheidsregio.

Flexibel en maatwerk
De samenwerkende partijen doorlopen dus acht processtappen, maar hoe precies schrijft het procesmodel niet voor. Dit wordt overgelaten aan de partijen zelf, waardoor er ruimte blijft voor maatwerk en flexibiliteit. Ook kunnen de verschillende partijen – aanvullend aan het landelijke uniforme kader – branche-specifieke, operationele richtlijnen ontwikkelen. Het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid dat in ontwikkeling is, sluit aan op de HEV 2018. De acht processtappen worden hierin integraal overgenomen.

Meer informatie
 U kunt de HEV 2018 downloaden op de website van het IFV: www.ifv.nl. Begin 2019 wordt een bijeenkomst georganiseerd over de HEV 2018 en het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid samen.

 


De website van het Veiligheidsberaad wordt vernieuwd. We zijn benieuwd naar uw mening:

Wat vindt u van de veiligheidsberaad.nl website? Deel uw mening.


 

Volgend bericht

Groen licht voor programma vrijwilligheid

Vorig bericht

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s in voorbereiding