Colofon

 

De Veiligheidsregio is een uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, GGD GHOR Nederland, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Nationale Politie, VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kopiëren van (delen van) de inhoud van De Veiligheidsregio is toegestaan mits men vooraf toestemming vraagt aan de redactie en onder bronvermelding.

Contact
redactiedeveiligheidsregio@veiligheidsberaad.nl

Redactie
Veiligheidsberaad, Marleen Oldenhave en Yvonne Haaxman [eindredactie]
Brandweer Nederland, Frank Huizinga
GGD GHOR Nederland, Marie-José Linders
IFV, Yvonne Stassen
Nationale Politie, Angelique van Campen