Verwantencontact
088 269 00 00

Wanneer een veiligheidsregio SIS (slachtofferinformatiesystematiek) inzet bij een incident, wordt dit voortaan naar burgers gecommuniceerd als ‘Verwantencontact 088 269 00 00’. Uit de evaluatie van de eerste inzet van SIS bleek dat de naam ‘ANWB verwanteninformatie’ onduidelijkheid creëerde bij burgers en niet werd geassocieerd met een overheidsvoorziening.

Verwantencontact 088 269 00 00
Bij incidenten wordt al gecommuniceerd met de term ‘verwant’, en in dit soort situaties is het belangrijk eenduidig te communiceren. Daarom sluit SIS hierop aan en gebruikt deze term ook. De systematiek zorgt letterlijk voor contact om dierbaren zo snel mogelijk bij elkaar te laten zijn. Het telefoonnummer wordt – zo veel mogelijk – standaard bij de naam gecommuniceerd, zodat het nummer bij een incident snel bekend is. De communicatieadviseurs van de veiligheidsregio’s ontvangen een toolkit met informatie over de systematiek en informatie voor verwanten die zij bij een incident kunnen gebruiken voor onder andere de website en social media.

Wat is SIS?
Voor verwanten telt elke minuut, elk uur. SIS zorgt ervoor dat verwanten die bij een incident op zoek zijn naar hun naaste snel en zorgvuldig geïnformeerd worden wanneer hun naaste is opgenomen in een ziekenhuis of overleden is. Verwanten die zelf hun naasten niet kunnen bereiken kunnen bellen naar Verwantencontact 088 269 00 00.

Meer informatie over SIS

Zie ook: Evaluatie inzet SIS bij brand seniorenflat Nijmegen

Volgend bericht

Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid zet
burgerhulp in

Vorig bericht

Vergrijzing en brandveiligheid