Politie neemt koninklijke standaard in ontvangst

Op het Binnenhof in Den Haag overhandigde Zijne Majesteit koning Willem-Alexander op woensdag 8 april de politiestandaard aan korpschef Gerard Bouman. Achthonderd politiemedewerkers en vele vertegenwoordigers van partnerorganisaties waren getuige van de historische ceremonie. De standaard draagt het opschrift Politie en het monogram van de koning.

Vroeger dienden vaandels en standaarden als tactisch teken op het gevechtsveld. Nu hebben zij een symbolische en ceremoniële betekenis. De koninklijke vaandels en de standaarden staan voor trouw, eenheid en eergevoel. De koning verleent een vaandel of standaard bij Koninklijk Besluit. De politie zal de standaard voeren bij officiële en ceremoniële aangelegenheden, zoals Prinsjesdag en uitvaarten met korpseer.

Verbondenheid
Voor de politie is de standaard een teken van verbondenheid. Korpschef Gerard Bouman benoemt het in zijn speech als volgt: ‘Deze standaard ervaren wij als een bevestiging door het hoogste ambt van de waardering en erkenning die de politie in onze samenleving geniet. De standaard is voor ons een teken van verbondenheid. Op de eerste plaats verbondenheid met de koning, als persoon en instituut. Verbondenheid met onze regering en alle andere instanties die onze democratische rechtsorde waarborgen. Verbondenheid met de burgers en binnen ons eigen korps.’

Korpschef Bouman:
— De standaard is voor ons een teken van verbondenheid.

Waardering
De koning stak in zijn speech politiemensen een hart onder de riem: ‘Wennen aan nieuwe verhoudingen kost tijd. Dat proces kan gepaard gaan met emoties die voortkomen uit diep gevoelde betrokkenheid. Des te groter is de waardering die u verdient voor uw inzet en professionaliteit. Uw werk vergt veel. Als er gevaar dreigt, stáát u er. Sterker nog: u doet een stap naar voren. In verhitte situaties houden politiemensen het hoofd koel. Politiemensen deinzen niet terug als het erom spant. Ze vangen soms letterlijk de klappen op. Ze zijn gedreven in het opsporen van daders van misdrijven. En wat even belangrijk is: ze werken met tact en volharding aan het voorkomen van spanningen en geweld.’

Traditie
Standaarden en vaandels kennen vooral een militaire traditie. Tijdens de strijd dienden zij vroeger als oriëntatiepunt. Daardoor konden de troepen de eenheid bewaren en vormde de standaard een bron van bezieling en trots. Korpschef Bouman: ‘In overdrachtelijke zin wil ons korps deze traditie voortzetten. Ook voor ons biedt de standaard een oriëntatiepunt. Ook voor ons houdt deze een teken van eenheid in. En ook ons vervult de standaard met bezieling en met trots op wat wij voor mens en maatschappij mogen betekenen.’

Zijne Majesteit koning Willem-Alexander:
— Uw werk vergt veel. Als er gevaar dreigt, stáát u er. Sterker nog: u doet een stap naar voren.

Informeel
Na afloop van de ceremonie ging de koning informeel in gesprek met een aantal politiemensen. In die gesprekken liet hij zich onder andere op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die de politie doormaakt als het gaat om het gebruik van sociale media.

Volgend bericht

Protocol toezicht op de veiligheidsregio’s geactualiseerd

Vorig bericht

Uit het Veiligheidsberaad