Grootschalige Geneeskundige Bijstand, voorbereidingen in volle gang

Volgend jaar verandert in Nederland de werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten. Begin 2016 vervangt het model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) de huidige Geneeskundige Combinatie (GNK-C). Momenteel vindt implementatie van GGB binnen de veiligheidsregio’s plaats door de betrokken partijen, gericht op de operationele inzet van GGB.

Opschaling ambulancezorg
Bij grote incidenten met veel slachtoffers is de reguliere ambulancezorg niet altijd toereikend. Om toch de vereiste zorg te kunnen bieden, kan de ambulancezorg worden opgeschaald. Opschaling van ambulancezorg vindt binnen GGB plaats op twee manieren. Ten eerste is met GGB sprake van een uniforme, landelijke werkwijze, waardoor regio’s elkaar onderling kunnen bijstaan. Daarnaast vergroot GGB de capaciteit van ambulancezorg door ambulancepersoneel dat niet in dienst is, te laten instromen en in speciale calamiteitenvoertuigen – 38 stuks, verdeeld over heel Nederland – naar de locatie van een incident te vervoeren. Ambulancezorg Nederland (AZN) ontwikkelde een integraal crisisplan voor de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s), waarvan opschaling van de ambulancezorg onderdeel is. De komende maanden implementeren de RAV’s dit plan. Opleiden, trainen en oefenen met de nieuwe werkwijze door alle medewerkers is hierbij een belangrijk component.

Ontwikkeling Noodhulpteams
Om ervoor te zorgen dat de beschikbare ambulancecapaciteit bij een groot incident optimaal wordt gebruikt, ontwikkelt het Rode Kruis Noodhulpteams. Deze teams bestaan uit vrijwilligers die bij grote incidenten hulp verlenen aan lichtgewonde slachtoffers. Ambulancepersoneel en traumateams kunnen zich daardoor concentreren op zwaargewonde slachtoffers. De Noodhulpteams vervangen de huidige SIGMA-teams (Snel Inzetbare Groepen ter Medische Assistentie) en worden momenteel ingericht. SIGMA-leden en evenementhulpvrijwilligers van het Rode Kruis zijn benaderd om deel te nemen aan de Noodhulpteams. Daarnaast werft het Rode Kruis op landelijk niveau en in de regio’s nieuwe vrijwilligers. Parallel aan de ontwikkeling van de Noodhulpteams werken de districten van het Rode Kruis op decentraal niveau aan de overgang naar de GGB-werkwijze. Bijvoorbeeld door het voorbereiden van opleidingen voor de leden van de Noodhulpteams en het in beheer nemen van draaiboeken en materialen.

Coördinatie en logistiek
GGD GHOR Nederland heeft een coördinerende rol bij de invoering en instandhouding van GGB. Vanuit deze rol draagt zij zorg voor de ontwikkeling van nieuwe modelconvenanten tussen de GHOR-regio’s, het Rode Kruis en de RAV’s. Daarnaast werkt zij voor de borging van GGB nauw samen met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Onder regie van GGD GHOR Nederland werkt het IFV aan een systeembeschrijving van GGB (‘leidraad GGB’), waarin onder andere wordt vastgelegd hoe de samenwerking tussen de deelnemende partijen er uit ziet en welke verantwoordelijkheid elk van de afzonderlijke partijen dient in te vullen. Het IFV organiseert ook de logistieke component van GGB, waaronder de aanschaf van voertuigen en uitrusting, de overdracht hiervan aan de regio’s, het maken van afspraken over het beheer ervan en de inrichting van aanvullende logistieke depots.

Meer informatie over GGB en/of de huidige activiteiten?
Volg dan de themapagina GGB op GGD GHOR Kennisnet.

Volgend bericht

Uit het Veiligheidsberaad

Vorig bericht

Plannen LMO voorlopig vastgesteld door regiegroep