Eerste stap voor toekomstgerichte, uniforme incidentenstatistiek

Het CBS en het IFV gaan samen met de veiligheidsregio’s data landelijk verzamelen, analyseren en gebruiken. Met als eerste doel om een toekomstgerichte, uniforme incidentenstatistiek in te richten. De samenwerking tussen het CBS en het IFV is onlangs bekrachtigd met het ondertekenen van een overeenkomst. “We gaan nu met elkaar over onze eigen data”, aldus Diemer Kransen die als Chief Information Officer (CIO) van de veiligheidsregio’s aanwezig was bij de ondertekening.  

Het IFV gaat samen met de veiligheidsregio’s aan de slag met dataverzameling en -analyse, kwaliteitsborging en validatie. Omdat het CBS veel kennis en ervaring op dit gebied heeft, gaan de partijen samenwerken. Dit jaar starten het IFV, het CBS en de veiligheidsregio’s een project om tot een vernieuwde incidentenstatistiek te komen. Daarnaast wordt een begin gemaakt met dataverrijking: het koppelen van diverse databestanden om tot nieuwe inzichten te komen.

Gestandaardiseerde landelijke en regionale gegevens
De veiligheidsregio’s hebben aangegeven behoefte te hebben aan eigen landelijke data die zij kunnen analyseren, uitwisselen en omzetten in bruikbare gegevens en cijfers. Hiervoor is een landelijke basisvoorziening nodig. Met deze voorziening heeft iedere regio in de toekomst toegang tot gestandaardiseerde landelijke én regionale gegevens waarmee zij kunnen leren en sturen. Regio’s hoeven hierdoor hun eigen informatiebronnen deels niet meer zelf te organiseren, wat zorgt voor minder administratieve druk. Binnen de basisvoorziening kunnen in de toekomst ook datamodellen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld om de juiste maatregelen op het juiste moment en de juiste plaats (proactief, preventief en repressief) te kunnen nemen.

Lees hier meer over de samenwerking, waaronder de doelen.

Volgend bericht

Vernieuwde Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Vorig bericht

Strategische agenda Veiligheidsberaad