Uitgave 7 • juli 2018

Strategische-Agenda-Veiligheidsberaad

In het Veiligheidsberaad van maart is ingestemd met de hoofdlijnen van een nieuwe strategische agenda. De nadere uitwerking hiervan – uitgewerkt door het Multidisciplinair Adviesorgaan – is in het Veiligheidsberaad van juni besproken en vastgesteld.

Lees meer
bestuurlijke-thema's-doorontwikkeling-brandweer

In het Veiligheidsberaad van juni hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s gezamenlijk besloten om op vier thema’s van het onderzoek ‘Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel’ een bestuurlijke verdiepingsslag te maken: vrijwilligheid, betrokkenheid personeel, opkomsttijden en brandweerstatistiek.

Lees meer
samenwerking-ifv_cbs

Het CBS en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gaan samen met de veiligheidsregio’s data landelijk verzamelen, analyseren en gebruiken. Met als eerste doel om een toekomstgerichte, uniforme incidentenstatistiek in te richten.

Lees meer

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft alle bestuurlijke netwerkkaarten en bevoegdhedenschema’s geactualiseerd. Daarnaast er is een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart gemaakt voor Defensie. De vernieuwde documenten zijn nu online beschikbaar.

Lees meer

Voor veel veiligheidsregio’s kan de Risicokaart een hulpmiddel zijn bij zowel voorlichting en communicatie over risicosituaties als crisisbeheersing en rampenbestrijding. De Risicokaart wordt vernieuwd.

Lees meer

Zowel de veiligheidsregio’s als het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zijn doordrongen van de impact van het veranderende omgevingsrecht. Samen hebben zij hier afgelopen jaar intensief aan gewerkt. De volgende stap is het doorvertalen van de urgentie naar activiteiten en projecten, die al snel van start gaan.

Lees meer
SHARE

Home