Publicaties, rapporten en jaarverslagen

De afgelopen periode zijn verschillende publicaties en rapporten verschenen. Onder andere over veiligheid op het spoor, over het thema ‘brandweer en cultureel erfgoed’ en over de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde het onderzoeksrapport over het incident met de monster truck in Haaksbergen.

Kennispublicatie ‘Veiligheid op het juiste spoor’
Betrouwbaarheid en veiligheid zijn het fundament van een goed werkend spoorsysteem. Het spoor heeft op het gebied van veiligheid zo zijn eigen uitdagingen. Dat geldt zowel voor de reguliere spoorlijnen als de hogesnelheidslijn (HSL) en Betuweroute. Het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid en Infopunt Veiligheid van het IFV hebben samen de kennispublicatie ‘Veiligheid op het juiste spoor’ uitgebracht. Deze behandelt in vogelvlucht negen ontwikkelingen rondom spoorveiligheid.

Kennispublicatie ‘Veiligheid op het juiste spoor’

Kennispublicatie ‘Van hulpverlener naar verdachte. De juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen.’
Op 22 juni 2015 ontvingen chauffeurs van voorrangsvoertuigen en hun opleiders uit handen van Leo Zaal, algemeen directeur IFV, de eerste exemplaren van de kennispublicatie ‘Van hulpverlener naar verdachte. De juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen’. Deze kennispublicatie is gebaseerd op het onderzoek dat het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het IFV hiernaar heeft uitgevoerd. De kennispublicatie geeft een helder overzicht van de juridische aspecten waarmee een bestuurder van een voorrangsvoertuig in de nasleep van een ongeval te maken kan krijgen.

Kennispublicatie ‘Van hulpverlener naar verdachte. De juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen.’

Onderzoeksrapport ‘Van hulpverlener naar verdachte. De juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen.’

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over monster truck ongeval in Haaksbergen
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het ongeval met de monster truck in Haaksbergen onderzocht en keek daarbij in het bijzonder naar de vergunningverlening. De aanbeveling die de Onderzoeksraad aan het college van B&W van de gemeente Haaksbergen doet, geldt voor meer gemeenten. De Onderzoeksraad adviseert onder andere om de verlening van evenementenvergunningen in te richten als een veiligheidskritisch proces waarbij de burgemeester en de behandelend ambtenaren zich ervan bewust zijn dat de organisator van het evenement de risico’s kent en deze zodanig beheert dat de openbare veiligheid niet in gevaar komt.

Rapport ‘Monster truck ongeval Haaksbergen’

Jaarverslag IFV
Op 12 juni 2015 heeft het Algemeen Bestuur IFV het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 vastgesteld. In 2014 heeft de organisatie een aantal belangrijke strategische mijlpalen bereikt, zoals de vaststelling van de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad, de besluitvorming over de implementatie van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand en het ontwerp voor het nieuwe brandweeronderwijsstelsel.

Jaaroverzicht 2014

 Jaarverslag 2014 Nationale Politie
Lees ook het jaarverslag 2014 van de Nationale Politie, met onder andere een eerbetoon aan MH17.
Volgend bericht

Uit het Veiligheidsberaad van 12 juni 2015

Vorig bericht

Gerald de Haan: “Inzet SIS wordt vanzelfsprekend”