Opkomsttijden brandweer in breder perspectief geplaatst

Het Veiligheidsberaad stemde 12 juni in met de resultaten van project RemBrand. De leden waren vol lof over de inzet van de brandweer en de nieuwe inzichten die RemBrand brengt. Het optreden van de brandweer wordt nu grotendeels beoordeeld op de opkomsttijd. Het Veiligheidsberaad vroeg Brandweer Nederland om een alternatief hiervoor. Projectleider Elie van Strien: “We hebben gekeken naar de hele keten van brandveiligheid en gezocht naar het antwoord op de vraag: waar kunnen we op het gebied van brandveiligheid nu écht iets veranderen?” De focus in het rapport ligt op woningbranden omdat daardoor de meeste slachtoffers vallen.

RemBrand, Brandveiligheid is coproductie
Het rapport ‘Rembrand, Brandveiligheid is coproductie’ stelt een andere benadering voor de opkomsttijden voor en biedt veiligheidsregio’s een pakket aan maatregelen die samen een verbetering van de brandveiligheid opleveren. Van Strien: “Iedereen wil minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Veel spelers hebben daarin een rol en kunnen een bijdrage leveren aan een brandveiliger samenleving. We hebben deze in beeld gebracht en onderzocht hoe verschillende partijen samen met ons de brandveiligheid in woningen substantieel kunnen verbeteren. Tijd is bij brand essentieel. De tijd tussen ontvangst van de melding en het ter plaatse zijn moet zo kort mogelijk zijn. Maar het is minstens zo belangrijk alles in het werk te stellen om brand te voorkomen en te beperken. Dat is coproductie en juist dáár kan het verschil worden gemaakt.”

Portefeuillehouder Brandweer in het Veiligheidsberaad, John Berends, sluit zich daarbij aan. Berends: “Dit rapport laat zien dat meer winst te behalen is aan de voorkant door middel van brandveilig leven dan aan de achterkant met blussen en sneller rijden.”

Voorzitter van de stuurgroep RemBrand, burgemeester Jan Lonink, benadrukt dat de grootste opbrengst van RemBrand is, dat brandveiligheid niet voorbehouden is aan de brandweer. Lonink: “RemBrand  toont aan dat andere partijen ook een rol hebben, zoals burgers, verzekeraars en gemeenten.”

Aanbevelingen RemBrand
Brandweer Nederland doet onder andere de volgende aanbevelingen in het rapport:

  • gebiedsgerichte opkomsttijden in plaats van objectgerichte
  • verplichte rookmelders voor alle woningen
  • brandveiligheidseisen voor meubilair, zonder vlamvertragers
  • een integrale aanpak van brandveiligheid door gemeenten
  • ontwikkeling van een landelijk model voor brandrisicoprofielen
  • verdere kennisontwikkeling bij de brandweer door samenwerking met onderzoeksinstituten, universiteiten, politie en verzekeraars
  • samen met verzekeraars een veiligheidscheck voor woningen ontwikkelen
  • brandveiligheid structureel in het technisch onderwijs onderbrengen

Implementatie van RemBrand
Berends: “Het rapport wordt binnenkort besproken met Het Rijk om te bezien welke aspecten van het rapport een wettelijke borging kunnen krijgen en er volgt een plan van aanpak voor de uitvoering. Daarin besteden we aandacht aan de rol van verzekeraars, bijvoorbeeld bij het stimuleren van gebruik van rookmelders, de verantwoordelijkheid en rol van burgemeesters, want hoe ver reikt die verantwoordelijkheid, én inventariseren we succesvolle initiatieven binnen veiligheidsregio’s om die informatie met elkaar te delen. Ook wordt daarin de planning voor de wetswijzigingen meegenomen en gekeken naar de regelgeving rondom brandveiligheid van meubilair. Want hoe kan het dat in bijvoorbeeld Engeland een bepaalde bank niet op de markt mag komen en in Nederland wel verkocht mag worden? ”

Rapport RemBrand, Brandveiligheid is coproductie

 

Volgend bericht

Tiende herdenking omgekomen politiemensen

Vorig bericht

Uitvoering Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s kan van start