Korte lijnen ProRail en veiligheidsregio’s door convenant ProRail

Het convenant ProRail bestaat sinds september 2013. Met het convenant wordt de samenwerking tussen veiligheidsregio’s, ProRail en de politie gestimuleerd en worden standaard afspraken gemaakt over belangrijke onderwerpen, als onderdeel van de risico- en crisisbeheersing. Wat levert het convenant de veiligheidsregio en ProRail op?

Convenant ProRail
Het doel van het convenant ProRail is om de kennis te vergroten van elkaars organisatie en processen, gezamenlijk te oefenen en op elk moment in de veiligheidsketen gebruik te kunnen maken van elkaars expertise. In het modelconvenant staan de zaken genoemd waarover de partijen afspraken maken. Daarnaast is een actielijst waarin de werkafspraken per regio of meerdere regio’s staan.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: convenant zorgt voor korte lijnen met belangrijke partners
In september 2014 sloot veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) het convenant af met ProRail. Chris Dekkers, programmamanager partnerschappen veiligheid, vertelt waarom deze samenwerkingsovereenkomst zinvol is. “Onze motivatie voor het afsluiten van het convenant was vooral het gegeven dat een ongeval op het spoor een belangrijk onderwerp is in ons regionaal risicoprofiel. Er is sprake van intensief treinverkeer door de regio. Er worden veel gevaarlijke stoffen vervoerd over bijvoorbeeld de Betuweroute en het Rangeerterrein Kijfhoek. Prorail is dus een belangrijke crisispartner voor de veiligheidsregio ZHZ.”

Veiligheidsregio ZHZ vindt het van groot belang om te weten hoe ze snel bij incidenten met ProRail in contact kunnen komen en relevante informatie uit kunnen wisselen. Het convenant zorgt voor kortere lijnen tussen ProRail en de veiligheidsregio. “Het is belangrijk om elkaar te kennen bij een ramp of crisissituatie en kennis te hebben van elkaars werkwijze, kennis en (on)mogelijkheden. Dat maakt samenwerking tot een succes. Tweemaal per jaar zitten we met alle crisispartners om de tafel om informatie uit te wisselen en te kijken of zaken goed lopen en waar het beter kan.”

ProRail: convenant als basis voor gezamenlijk eigenaarschap
Henny Kennedy, regiomanager incidentenbestrijding bij ProRail, geeft aan dat ook ProRail baat heeft bij het convenant. Het convenant legt de basis voor een gezamenlijke doelstelling en een gezamenlijk eigenaarschap.” De samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en ProRail was al goed, maar het convenant brengt veel voordelen met zich mee. “Door afspraken op hoog niveau kan er nu op operationeel niveau makkelijker samengewerkt worden. Het convenant heeft een loket gecreëerd waar we met belangrijke zaken omtrent rampenbestrijding en crisisbeheersing terecht kunnen. Verder organiseren de veiligheidsregio’s in de provincie Zuid-Holland ook bijeenkomsten op directieniveau met de vitale partners.”

Gezamenlijk oefenen is een onderdeel van het convenant. Kennedy vertelt hierover: “We hebben op allerlei niveaus een uitgebreid oefenprogramma. Dit zijn kleine, maar ook grote multidisciplinaire oefeningen. De grote oefening rondom de Willemsspoortunnel in Rotterdam is hiervan een voorbeeld. Bijna alle disciplines hadden hierbij een rol en er waren diverse oefendoelen.” Het fictieve scenario dat werd gebruikt, ging over een gestrande trein in de tunnel nadat rook was gesignaleerd door een passagier. Zo werd er bijvoorbeeld geoefend met het vervoeren van gewonden over het spoor per lorries (railvoertuig voor goederenvervoer, red.), maar ook gingen passagiers ter voet door de tunnel richting de stad.”

Veiligheidsregio’s pakken convenant gezamenlijk op
Het convenant hoeft niet per veiligheidsregio apart afgesloten te worden met ProRail. De veiligheidsregio’s in Oost-Nederland hebben het convenant ProRail gezamenlijk opgepakt. Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid werken samen aan afspraken met ProRail en de politie. Volgens Chris Dekkers een goed initiatief. “Als er meerdere regio’s samen afspraken maken, wordt het voor ProRail eenvoudiger en kunnen de regio’s elkaar nog meer versterken. De samenwerking in Oost-Nederland is mooi, de verschillen tussen de veiligheidsregio’s worden kleiner en het is ook prettig voor ProRail als er in één keer afspraken worden gemaakt.”

 

Volgend bericht

Implementatie Grootschalige Geneeskundige Bijstand: Noodhulpteams

Vorig bericht

Tiende herdenking omgekomen politiemensen