Implementatie Grootschalige Geneeskundige Bijstand: Noodhulpteams

In de vorige editie van De Veiligheidsregio werd aandacht besteed aan Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) als nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten. GGB is een grootschalig project waar verschillende hulpverleningsorganisaties bij betrokken zijn en dat ontwikkeld is door GGD GHOR Nederland, Ambulancezorg Nederland, het Instituut Fysieke Veiligheid, het Rode Kruis, het Landelijk Netwerk Acute Zorg, het Ministerie van Veiligheid & Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarom in De Veiligheidsregio een serie waarin elke keer de activiteiten van één van deze organisaties worden uitgelicht. In dit tweede artikel van de serie staan de nieuwe Noodhulpteams van het Nederlandse Rode Kruis centraal.

Voor het Rode Kruis betekent het invoeren van het nieuwe model Grootschalige Geneeskundige Bijstand dat de huidige 39 SIGMA-teams (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) eind 2015 ophouden te bestaan en dat vanaf 1 januari 2016 de professionele hulpdiensten ondersteund worden met 25 nieuwe Noodhulpteams. Het nieuwe model sluit beter aan bij de hedendaagse praktijk. De Noodhulpteams gaan precies doen waar het Rode Kruis goed in is: het verlenen van eerste hulp aan lichtgewonden.

Ontwikkeling GGB
Tijdens de ontwikkeling van GGB is het Rode Kruis gevraagd een effectief en kostenefficiënt landelijk model te ontwikkelen voor georganiseerde hulpverlening door vrijwilligers bij noodsituaties. Een model dat voorziet in de aandacht, zorg en opvang voor lichtgewonde slachtoffers (T3), waarin voorkomen wordt dat deze onnodig beroep doen op zorgprofessionals, zodat die hun aandacht kunnen richten op de zwaar(st) gewonden.

Het Rode Kruis ontwikkelde vervolgens een concept voor compacte, lokaal georganiseerde Noodhulpteams, verspreid over heel Nederland. Bij een alarmering ontmoeten het noodhulpvoertuig en de teamleden elkaar in de buurt van het incident, zodat het team snel ter plaatse is, óók op afgelegen plekken waar geen of weinig burgerhulp valt te verwachten. De Noodhulpteams bestaan uit volledig opgeleide en ervaren EHBO’ers, veelal met een achtergrond in de Evenementhulpverlening van het Rode Kruis.

Wervingsactie
Sinds januari van dit jaar is het Rode Kruis druk bezig met de totstandkoming van de 25 nieuwe Noodhulpteams. Dit vereist goede samenwerking en daarom zijn in de meeste veiligheidsregio’s regionale werkgroepen opgericht waar allerlei activiteiten afgestemd worden met GGD GHOR Nederland en Ambulancezorg Nederland. Inmiddels heeft een succesvolle wervingsactie plaatsgevonden voor de benodigde 1.000 nieuwe teamleden. Ook is de ontwikkeling van de scholing van teamleden in volle gang en worden tal van logistieke zaken geregeld, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe voertuigen, kleding en pagers. Voor de tweede helft van het jaar staat onder meer de daadwerkelijke scholing van de teams op het programma. Het Rode Kruis sluit het jaar af met een waardig afscheid van een aantal SIGMA-teamleden dat aangegeven heeft niet door te gaan binnen de Noodhulpteams.

Tot op heden is het implementatieproces volledig op koers, zodat het Rode Kruis vol vertrouwen is dat op 1 januari aanstaande de Noodhulpteams gereed zijn voor inzet.

Feestelijke overdracht GGB-voertuigen

Bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Zoetermeer vindt 28 september 2015 de overdracht van de nieuwe GGB-voertuigen plaats. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst worden de noodhulpvoertuigen voor het Rode Kruis en de calamiteitenvoertuigen voor de Regionale Ambulancevoorzieningen gepresenteerd en overhandigt het IFV de sleutels aan deze organisaties. Meer informatie volgt de komende periode op de themapagina GGB op GGD GHOR Kennisnet.

 

Volgend bericht

Gerald de Haan: “Inzet SIS wordt vanzelfsprekend”

Vorig bericht

Korte lijnen ProRail en veiligheidsregio’s door convenant ProRail