Gerald de Haan: “Inzet SIS wordt vanzelfsprekend”

Sinds dit jaar heeft de Managementraad Bevolkingszorg een nieuwe accounthouder slachtofferinformatiesystematiek (SIS), Gerald de Haan. De Haan wil met name de bekendheid van SIS verhogen bij alle professioneel betrokkenen bij de systematiek. “Ik hoop dat – op den duur – het inzetten van SIS bij een incident vanzelfsprekend wordt. En dat het werkt als een geoliede machine, door te oefenen met SIS en te leren van de momenten dat het wordt ingezet bij een werkelijk incident.”

Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)
SIS is een landelijke voorziening die ervoor zorgt dat een verwant zo snel mogelijk informatie ontvangt over een naaste wanneer de verwant vermoedt dat diegene betrokken is bij een incident. Verwanten dienen altijd zelf te proberen contact op te nemen met een geliefde, familielid of goede vriend. SIS richt zich op niet-zelfredzame slachtoffers en gaat ervan uit dat zelfredzame slachtoffers zelf contact opnemen met hun naasten. De Haan: “Zelfredzame betrokkenen bij een incident nemen zelf contact op met hun naasten. Dat zie je in de praktijk gebeuren. SIS is voor verwanten van niet-zelfredzame slachtoffers die in het ziekenhuis komen of overleden zijn. In dat geval is er een match met de zoekvraag van een verwant.”

Toekomstbeeld: inzet SIS vanzelfsprekend
“SIS is niet overal even bekend. Dat is ook niet vreemd. Mensen wisselen van functie en zijn niet fulltime met bevolkingszorg bezig. Dat doe je er vaak ‘bij’. Ook zijn gemeenten geen crisisorganisaties met operationele crisisdiensten. Het is niet gek dat een voorziening voor slachtofferinformatiesystematiek dan niet bekend is,” aldus de Haan. “Deze (on)bekendheid van SIS is één van de speerpunten voor de komende periode. Uiteindelijk moeten alle burgemeesters, gemeentesecretarissen, hoofden burgerzaken en medewerkers bevolkingszorg de naam kennen of herkennen. Zodat – op den duur – de inzet van SIS vanzelfsprekend is. Ook moeten dan alle betrokkenen bij SIS, de bevolkingszorg-specialisten, de landelijke voorziening kennen en weten hoe alles werkt. Zodat SIS in de praktijk als een geoliede machine werkt.”

SIS in 2015: leren in de praktijk en een gebruiksvriendelijker systeem
Naast het vergroten van de bekendheid heeft de Haan nog andere aandachtspunten voor SIS voor de komende tijd. “Het systeem waar SIS mee werkt kan en moet gebruiksvriendelijker. Het systeem wordt door de frontoffice gebruikt voor het vastleggen van de zoekvragen van verwanten en door de backoffice voor het invoeren van slachtoffergegevens van ziekenhuizen en gegevens van overleden slachtoffers. Het systeem is essentieel voor het werkproces van SIS. Uit oefeningen blijkt dat er verbeterpunten zijn voor het systeem. Leren in de praktijk is ook belangrijk. Door te oefenen met SIS en door de inzet van SIS bij incidenten te evalueren, raken we steeds beter bekend met de werkwijze en leren we wat goed gaat en eventueel beter kan. Op die manier wordt de inzet steeds verbeterd en vanzelfsprekender: betrokkenen vanuit gemeenten en veiligheidsregio’s weten wat het oplevert en hoe het werkt,” licht de Haan toe.

Gerald de Haan is gemeentesecretaris van gemeente Almelo en neemt sinds 2015 plaats in de Managementraad Bevolkingszorg. Deze managementraad adviseert het Veiligheidsberaad over onderwerpen op het gebied van bevolkingszorg. Binnen deze raad is hij accounthouder SIS. Daarvoor kende hij SIS al vanuit zijn rol als Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Tijdens een incident kan de Algemene Commandant Bevolkingszorg of de Officier van Dienst Bevolkingszorg de landelijke voorziening SIS inzetten. Daarvoor is één telefoontje naar het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum, het LOCC, genoeg.

In ‘dossier SIS’ op www.infopuntveiligheid.nl staat meer informatie over SIS, slachtofferinformatiesystematiek.

Volgend bericht

Publicaties, rapporten en jaarverslagen

Vorig bericht

Implementatie Grootschalige Geneeskundige Bijstand: Noodhulpteams