Uitgave 2 • juli 2015

De uitvoering van de zes projecten van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s kan van start. Dit heeft het Veiligheidsberaad besloten in de vergadering van 12 juni 2015. Tijdens de vergadering werd geconcludeerd dat de Strategische Agenda de koers is waarmee de veiligheidsregio’s zich de komende jaren op landelijke niveau willen ontwikkelen.

Lees meer

Het Veiligheidsberaad stemde 12 juni in met de resultaten van project RemBrand. De leden waren vol lof over de inzet van de brandweer en de nieuwe inzichten die RemBrand brengt. Het optreden van de brandweer wordt nu grotendeels beoordeeld op de opkomsttijd. Het Veiligheidsberaad vroeg Brandweer Nederland om een alternatief hiervoor.

Lees meer

Op de tien meldkamerlocaties van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) wordt straks gewerkt volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Om de burger in nood zo goed mogelijk te kunnen helpen, wordt het intake- en uitgifteproces op de meldkamer optimaal ingericht. Om dit te kunnen realiseren, wordt eind dit jaar een multi-intake pilot gehouden.

Lees meer

Zaterdag 20 juni werd voor de vierde keer stilgestaan bij het overlijden van 91 brandweermannen tijdens hun werk, in aanwezigheid van nabestaanden en brandweercollega’s. Onder andere Geke Faber, voorzitter Stichting Nationaal Brandweermonument, en minister Van Der Steur van VenJ waren aanwezig.

Lees meer

Op 12 juni stemde het Veiligheidsberaad in met het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2020. De veiligheidsregio’s streven met dit meerjarenplan naar een sterke uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020. Het programma beschrijft de prioriteiten en de aanpak op hoofdlijnen.

Lees meer

Opdat zij nooit vergeten worden! Op woensdag 10 juni herdachten koning Willem-Alexander, diverse ministers, korpschef Gerard Bouman, nabestaanden en vele politiemensen uit het hele land de politiemensen die tijdens of door de uitoefening van hun werk om het leven kwamen. De herdenking vond plaats in de Tuin van Bezinning in Warnsveld.

Lees meer

Het convenant ProRail bestaat sinds september 2013. Met het convenant wordt de samenwerking tussen veiligheidsregio’s, ProRail en de politie gestimuleerd en worden standaard afspraken gemaakt over belangrijke onderwerpen, als onderdeel van de risico- en crisisbeheersing. Wat levert het convenant de veiligheidsregio en ProRail op?

Lees meer

Het invoeren van het nieuwe model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) betekent onder andere dat vanaf 1 januari 2016 de professionele hulpdiensten ondersteund worden met 25 nieuwe Noodhulpteams van het Nederlandse Rode Kruis.

Lees meer

Sinds dit jaar heeft de Managementraad Bevolkingszorg een nieuwe accounthouder slachtofferinformatiesystematiek (SIS), Gerald de Haan. De Haan wil met name de bekendheid van SIS verhogen bij alle professioneel betrokkenen bij de systematiek. “Ik hoop dat – op den duur – het inzetten van SIS bij een incident vanzelfsprekend wordt.”

Lees meer

De afgelopen periode zijn verschillende publicaties en rapporten verschenen. Onder andere over veiligheid op het spoor, over het thema ‘brandweer en cultureel erfgoed’ en over de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde het onderzoeksrapport over het incident met de monster truck in Haaksbergen.

Lees meer

12 juni 2015 vergaderde het Veiligheidsberaad bij het Nationaal Trainingscentrum CBRN in Vught. Na een rondleiding over het trainingscentrum sprak het Veiligheidsberaad over mogelijke toekomstplannen voor oefencentra. Ook stemde het Veiligheidsberaad in met de resultaten van project RemBrand, met de uitvoering van de Strategische Agenda en met het programma Informatievoorziening.

Lees meer
SHARE

Home