Vorming Landelijke Meldkamer Organisatie

16 december sprak het Veiligheidsberaad over de heroriëntatie van de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie, de LMO. In diezelfde periode stelde de Bestuurlijke Regiegroep het programmaplan LMO vast.

Consultatie Heroriëntatie vorming Landelijke Meldkamer
De besturen van de veiligheidsregio’s hebben allemaal in juni de nieuwe strategie om te komen tot één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) ter consultatie ontvangen. Deze nieuwe strategie staat in de notitie ‘Heroriëntatie’ die is opgesteld nadat uit de Gateway Review (november 2015) bleek dat de huidige programmastructuur onvoldoende was voor een succesvolle implementatie van de LMO. De individuele besturen van de veiligheidsregio’s bepalen zelf of ze instemmen met de heroriëntatie. In het Veiligheidsberaad is gezamenlijk geconstateerd dat de reacties die al bekend zijn, geen aanleiding vormen tot een verzoek van wijziging van de notitie ‘Heroriëntatie’. Portefeuillehouder Meldkamer in het Veiligheidsberaad, Henri Lenferink, lichtte dit toe tijdens de vergadering en heeft dit reeds toegelicht tijdens verschillende bezoeken aan veiligheidsregio’s.

Programmaplan LMO vastgesteld
De Bestuurlijke Regiegroep, bestaande uit de bestuurlijk vertegenwoordigers van alle betrokken partijen voor de vorming van de LMO, heeft kennisgenomen van het programmaplan LMO, nadat deze door de Operationele Stuurgroep is vastgesteld. Dit programmaplan beschrijft op hoofdlijnen de ambities, kaders, samenhang en rollen en verantwoordelijkheden van het programma en geeft uitvoering aan de doelen en taken van de LMO, zoals verwoord in de heroriëntatie.

In januari kunt u hier meer over lezen en het programmaplan downloaden op de website van de LMO,
www.k-lmo.nl.

Interview directeur Programma LMO

In de decembereditie van Magazine Veiligheidsberaad staat een interview met Wim van Vemde, sinds juli dit jaar directeur van het Programma LMO. Hierin komt onder andere de pilot multi-intake aan bod. Van Vemde: “Binnen vijf jaar beschikken we in Nederland over één gemeenschappelijke meldkamerorganisatie met tien locaties. Dat staat als een paal boven water.”
Lees hier het interview met Wim van Vemde

Heroriëntatie vorming Landelijke Meldkamer

Met de heroriëntatie worden de huidige regionale meldkamers eerst door de veiligheidsregio’s samengevoegd tot maximaal 10 locaties. Vervolgens worden deze samengevoegde meldkamers overgedragen aan de LMO, waarvoor de minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk wordt. Tegelijkertijd met het proces van samenvoeging wordt door de programmaorganisatie LMO, die is belegd bij de Nationale Politie, gewerkt aan de uitvoering van het programmaplan.

Volgend bericht

Kennisprogramma Bevolkingszorg IFV

Vorig bericht

Handreiking Evenementenveiligheid geëvalueerd