Colofon

De Veiligheidsregio is een uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, GGD GHOR Nederland, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Nationale Politie, VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het kopiëren van (delen van) de inhoud van De Veiligheidsregio is toegestaan mits men vooraf toestemming vraagt aan de redactie en onder bronvermelding.

Contact
redactiedeveiligheidsregio@veiligheidsberaad.nl

Hoofdredactie
Veiligheidsberaad, Leo Zaal, Algemeen directeur IFV en secretaris Veiligheidsberaad

Redactieraad
Veiligheidsberaad, Marleen Oldenhave [eindredactie]
Brandweer Nederland, Frank Huizinga
GGD GHOR Nederland, Erik Riemens
IFV, Yvonne Stassen
Nationale Politie, Angelique van Campen
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Erik van Buuren