Veiligheidsregio’s en de omgevingswet

De VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, ondersteunt gemeenten – en hun ketenpartners – bij de voorbereiding op de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Deze voorbereiding vraagt meer dan het aflopen van een checklist. Die heeft de VNG bewust niet, omdat het niet past bij de bedoeling van de wet. Wat past daar wel bij? De VNG heeft daar ook contact over met veiligheidsregio’s. Wat betekent de verandering voor hun en wat vraagt dit?

Van operationele rol naar tactische en strategische rol

Tijdens een bijeenkomst bij het IFV op 13 maart, kwamen de belangrijkste aandachtspunten van de Omgevingswet voor de veiligheidsregio aan de orde. Kristel Lammers, programmamanager Invoering Omgevingswet: “Bij veiligheidsregio’s zitten veel specialismen die vaak pas achteraan een traject worden ingezet, bij de uitvoering. In de nieuwe situatie is het de bedoeling dat deze specialisten hun kennis aan de voorkant inbrengen, bij de beleidsvorming. Hun werk wordt ook tactisch en strategisch. Specialisten moeten meer oog hebben voor het totale beleidsproces; dat overzien, snappen op welk moment in het proces zij een bijdrage leveren en hoe hun bijdrage zich verhoudt tot de specialistische bijdragen van anderen. Eén van de uitdagingen daarbij is de taalbarrière tussen beleidsprofessionals van gemeenten en uitvoerende diensten.”Van regelgericht naar risicogericht
Om de nieuwe wet goed te laten werken in de praktijk, is een proactieve houding van de veiligheidsregio’s nodig: zij moeten kijken wanneer contact met ketenpartners nodig is. Contact met bijvoorbeeld beleidsprofessionals van de gemeenten is essentieel. Nu zitten veiligheidsregio’s nog redelijk op afstand. Professionals uit de veiligheidsregio’s geven zelf aan dat zij van nature geen netwerkers zijn, maar vooral specialisten. Bij planvorming komen zij vaak pas in beeld wanneer hun specialisme aan de orde is. Kristel Lammers: “De nieuwe situatie vraagt vooral om een generalistisch proces, waarin uiteraard plaats is voor specifieke inhoud. Daarbij willen – en moeten – de veiligheidsregio’s leren om van een regelgerichte naar een risicogerichte werkwijze te komen.”

Blog Kristel Lammers, programmamanager omgevingswet
 Weg met de vinklijstjes (april 2018)


Een checklist of gedetailleerde roadmap is er niet voor de invoering van de omgevingswet omdat dit juist niet bij de bedoeling van de wet past: die vraagt professionals juist om zelf na te denken. Programmamanager Kristel Lammers, van het programma Omgevingswet van de VNG schrijft erover in haar meest recente blog van april.

Ga naar de blog: ‘Weg met de vinklijstjes (april 2018)’

> Meer informatie over het programma Omgevingswet vindt u op www.vng.nl en over het programma Aan de slag met Omgevingswet op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Volgend bericht

Oefening SIS: zoekende verwanten snel geholpen

Vorig bericht

Resultaten onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel