Onno van Veldhuizen nieuwe voorzitter IFVOnno van Veldhuizen, voorzitter veiligheidsregio Twente, is de nieuwe voorzitter van het IFV. In het algemeen bestuur IFV van 26 maart 2018 is hij unaniem benoemd. Voor concrete doelen en ambities vraagt de voorzitter nog even tijd met zijn collega-bestuurders. Kansen voor het IFV ziet hij al wel. Bijvoorbeeld in technische ontwikkelingen als blusrobots en drones.

Nieuwe techniek en kennispositie biedt kansen voor het IFV
“Er zijn zoveel technologische ontwikkelingen, daar mogen we als IFV niet op achterlopen. Het IFV heeft wettelijke taken en markttaken. Doe je die goed, dan sta je als organisatie vooraan bij deze ontwikkelingen. Dat is belangrijk voor de maatschappelijke opdracht van het IFV – het bijdragen aan een veilige samenleving – én het biedt commerciële kansen.” Ook in de kennispositie van het IFV ziet de nieuwe voorzitter een kans. “Het hebben en delen van kennis biedt kansen. Bijvoorbeeld over cybersecurity of de nieuwe privacywetgeving. Voor iedereen is dat een groot thema, ook voor het IFV. We moeten dat op tijd signaleren en uitzoeken wat dat voor ons werk betekent.”

Gezamenlijk en nuchter tot een ambitie komen 

Het toekomstbeeld van het IFV en wat het bestuur daarin kan betekenen, staat voor Van Veldhuizen nog niet vast. Daarvoor is het nog te vroeg. Hij wil eerst in gesprek met zijn collega-bestuurders en de directie – “zoals van een goede voorzitter verwacht mag worden”. De manier waarop hij daartoe wil komen? “Lerend van ervaringen en op een nuchtere manier.” Samen met het dagelijks bestuur IFV en de directie wil hij een gezamenlijke ambitie formuleren. Van Veldhuizen heeft hier bepaalde verwachtingen bij: “Ik ga in het algemeen niet voor de middelmaat en maak er liever iets moois van!”

Bestuur IFV

Van Veldhuizen volgt Hubert Bruls op als voorzitter IFV. Bruls, voorzitter veiligheidsregio Gelderland-Zuid, blijft voorzitter van het Veiligheidsberaad. Vanwege de bestuurlijke knip tussen IFV en Veiligheidsberaad heeft het IFV een nieuwe voorzitter. De bestuurlijke knip is een gevolg van de nieuwe werkwijze van het Veiligheidsberaad die de afgelopen maanden vorm heeft gekregen.

Naast Van Veldhuizen als voorzitter, zijn nog twee nieuwe leden van het dagelijks bestuur IFV benoemd:
> Ahmed Marcouch, voorzitter veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden
> Pieter Broertjes, voorzitter veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Het dagelijks bestuur gaat over de dagelijkse gang van zaken en de leden worden gekozen uit het algemeen bestuur.

Volgend bericht

Nationale reddingsvloot komt dichterbij

Vorig bericht

Dit is het meest recente artikel