Uitgave 6 • april 2018Onno van Veldhuizen, voorzitter veiligheidsregio Twente, is de nieuwe voorzitter van het IFV. In het algemeen bestuur IFV is hij unaniem benoemd. Voor concrete doelen en ambities vraagt de voorzitter nog even tijd met zijn collega-bestuurders. Kansen voor het IFV ziet hij al wel.

Lees meer

Veiligheidsregio’s, Reddingsbrigade Nederland en het IFV zijn bezig met de in- en oprichting van de nationale reddingsvloot – bestaande uit 22 landelijk opschaalbare regionale reddingsgroepen – en een landelijke voorziening reddingsvloot (LVR).

Lees meer

In maart spraken de ondertekenaars van het Transitieakkoord over de hardheid van de gemaakte afspraken. Alle partijen blijken de doelstellingen nog steeds te onderschrijven. Ook is het Uitwerkingskader Meldkamer besproken, dat het ministerie van Justitie en Veiligheid inbracht. Dit uitwerkingskader ligt momenteel ter consultatie bij de veiligheidsregio’s.

Lees meer
risico's-in-samenhang

Het IFV heeft verkennend onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen de regionale risicoprofielen en het Nationaal Veiligheidsprofiel. Er blijkt nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk. De opdrachtgever en de onderzoeker aan het woord, onder andere over het vervolgonderzoek.

Lees meer
brandweeronderzoeken

In het Veiligheidsberaad van 26 maart zijn de resultaten van het onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel opgeleverd. Op 8 juni bespreekt het Veiligheidsberaad de resultaten inhoudelijk en bepaalt dan welke thema’s landelijk en welke regionaal worden opgepakt. Een eerste reactie van alle betrokken partijen.

Lees meer
omgevingswet

De VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, ondersteunt gemeenten – en hun ketenpartners – bij de voorbereiding op de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Deze voorbereiding vraagt meer dan het aflopen van een checklist. Die heeft de VNG bewust niet, omdat het niet past bij de bedoeling van de wet. Wat past daar wel bij? De VNG heeft daar ook contact over met veiligheidsregio’s. Wat betekent de verandering voor hun en wat vraagt dit?

Lees meer

Zaterdag 21 april 2018 oefenden het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en het Radboudumc samen met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hun Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP). SIS – slachtofferinformatiesystematiek – oefende mee.

Lees meer
SHARE

Home