Onderzoeken en publicaties

De afgelopen periode verschenen bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) verschillende publicaties, waaronder het onderzoek ‘Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015’, het rapport ‘Vluchtelingencrisis 2015: Lessen uit de crisisnoodopvang’ en het jaaroverzicht fatale woningbranden 2016. De monitor ‘Multi-Orde’ van Instituut Clingedael maakt de toenemende dreigingen en tegelijkertijd doorgaande samenwerking in de wereld inzichtelijk, nu en over vijf jaar.

Onderzoek ‘Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015’
In 2014 vonden er 76 ongevallen met voorrangsvoertuigen plaats, terwijl er het jaar daarna 31 ongevallen werden geregistreerd. Rijden door rood licht blijft het grootste risico bij het rijden met een voorrangsvoertuig. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015’ dat het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het IFV heeft uitgevoerd.

> Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015
> Meer informatie

Rapport ‘Vluchtelingencrisis 2015: Lessen uit de crisisnoodopvang’
Het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen die gemeenten in 2015 hebben opgedaan bij het organiseren van crisisnoodopvang voor vluchtelingen. De publicatie ‘Vluchtelingencrisis 2015: Lessen uit de crisisnoodopvang’ zet de belangrijkste leerpunten op een rij.

> Rapport ‘Vluchtelingencrisis 2015: Lessen uit de crisisnoodopvang’
> Meer informatie

Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016
In 2016 vonden in totaal 33 fatale woningbranden plaats. Hierbij vielen in totaal 38 dodelijke slachtoffers. Een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 27 fatale woningbranden plaatsvonden waarbij 31 slachtoffers vielen. Deze stijging is een normale fluctuatie van het aantal fatale woningbranden en slachtoffers per jaar, zo blijkt uit het meerjarig onderzoek van de Brandweeracademie.

> Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016
> Meer informatie

Leren en brandweer, over hoe mensen leren – ook binnen de brandweer
In de veiligheidsregio’s, de regionale opleidingsinstituten en op de Brandweeracademie is iedereen druk aan de slag om het leren te organiseren en te begeleiden, zodat brandweermensen – repressief of niet – vakbekwaam worden en blijven. De afgelopen periode zijn, onder andere binnen het project Versterking Brandweeronderwijs, nieuwe invalshoeken, concepten en ontwikkelingen rond het leren van brandweermensen ontdekt en ontstaan. De Brandweeracademie vindt het belangrijk deze inzichten te verspreiden, zodat brandweermensen zo goed mogelijk ondersteund worden in hun vakbekwaamheid.

> Leren en brandweer, over hoe mensen leren – ook binnen de brandweer
> Meer informatie

Multi-Orde, Clingedael Strategische Monitor 2017

In februari bood Instituut Clingendael zijn Strategische Monitor 2017 aan minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders aan. In de Monitor maakt het instituut de toenemende dreigingen en tegelijkertijd doorgaande samenwerking in de wereld inzichtelijk, nu en over vijf jaar.

Op basis van een expert-analyse van tien thema’s trekt de monitor twee kernconclusies. Er wordt een substantiële toename van de bedreigingen van de Europese veiligheid in de komende vijf jaar verwacht. Naast de bestaande bedreigingen (waaronder jihadistisch terrorisme), verwacht Clingedael dat een aantal bedreigingen zal verergeren (waaronder cyberaanvallen). En Clingedael spreekt van een Multi-Orde: een zeer divers systeem van internationale samenwerking waarbij er op afzonderlijke terreinen op totaal verschillende manieren (niet) wordt samengewerkt.

> Multi-Orde, Clingedael Strategische Monitor 2017

Nationaal Veiligheidsprofiel 2016

Het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) geeft een overzicht van de risico’s van verschillende rampen, crises en dreigingen met een mogelijk ontwrichtend effect op de samenleving. Het NVP maakt deel uit van de Strategie Nationale Veiligheid waarmee de overheid onderzoekt welke rampen, crises of dreigingen de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en wat daar aan gedaan kan worden.

Met het inzicht in en het overzicht van de risico’s uit het NVP kan de overheid de Nederlandse samenleving beter toerusten op (de dreiging van) potentiële rampen en crises en daarbij de juiste prioriteiten kiezen. De belangrijkste doelgroep van het NVP zijn daarom de departementen, verenigd in de Stuurgroep Nationale Veiligheid, en het kabinet. De beschreven rampen en dreigingen hebben echter ook gevolgen op regionaal en lokaal niveau en kunnen verschillende organisaties en sectoren raken. De analyses van het NVP en de regionale risicoprofielen die door de veiligheidsregio’s worden opgesteld, bestrijken min of meer een continuüm van nationale naar lokale schaal.

> Nationaal Veiligheidsprofiel 2016

Volgend bericht

Netcentrisch werken in geneeskundige netwerken

Vorig bericht

Meldkamer Limburg groeit in stappen