Netcentrisch werken in geneeskundige netwerken

Hoe kunnen geneeskundige netwerken tijdens crises, maar ook daarbuiten, zo goed mogelijk informatie uitwisselen? Tijdens de themadag netcentrisch werken in de zorg, georganiseerd door GGD GHOR Nederland en Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) stond deze vraag centraal.

Netcentrisch werken meer dan een computerprogramma
In zijn opening van de themadag pleitte Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, om gezamenlijk op te trekken en de landelijk ontwikkelde en beproefde netcentrische werkwijze te volgen. Zo profiteer je optimaal van de informatie die beschikbaar is in de eigen sector, maar ook daarbuiten. Hoe die werkwijze eruitziet, schetst Norbert Bosman, adviseur netcentrisch werken bij het IFV: “Er is een neiging om vooral naar de technische oplossingen te kijken, naar het computerprogramma waarmee je werkt. Maar netcentrisch werken is veel meer dan dat. Zo is het belangrijk om je (crisis)organisatie goed in te richten, werkprocessen vast te stellen, en vooral ook om de mensen die het moeten gaan doen, te vinden en op te leiden. En uiteraard gebruik je voor het beste effect dan een technische oplossing die de werkwijze optimaal ondersteunt.”

Die technische oplossing is voor veiligheidsregio’s – en hun crisispartners – het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), dat momenteel wordt doorontwikkeld tot een basisvoorziening crisisbeheersing in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, om gebruik ervan bij alle veiligheidspartners te stimuleren.

Netcentrisch werken in de geneeskundige praktijk
Dat de netcentrische werkwijze al enkele jaren succesvol wordt gebruikt door geneeskundige partners werd tijdens de themadag door meerdere personen toegelicht via verschillende praktijkvoorbeelden. Van inzet bij registratie van agressie tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling tot een stroomuitval in een ziekenhuis. Ook houdt een GHOR, samen met haar netwerkpartners, in de koude fase doorlopend het geneeskundig risicobeeld bij. Dit doen zij binnen LCMS Geneeskundige Zorg, gekoppeld aan het multidisciplinair risicobeeld van de veiligheidsregio. Zo beschikken geneeskundige partners continu over actuele informatie.

Zorgcontinuïteit en netcentrisch werken
Tijdens de themadag wisselden de geneeskundige partners ook met elkaar van gedachten over netcentrisch werken in relatie tot actuele thema’s en ontwikkelingen. Waaronder zorgcontinuïteit. Uitval van de zorgsector kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Als de continuïteit van de zorg bedreigd wordt, is het waardevol om de belangrijkste sleutelbesluiten en een overzicht van de verschillende verantwoordelijkheden breed te delen. Op basis van die informatie kunnen andere zorgpartijen de te verwachten hulpvragen inschatten. Ook voorkomt het, door een goed gedeeld situatiebeeld, kokerdenken tijdens een crisis.

Terrorismegevolgbestrijding en netcentrisch werken
Bij terrorismegevolgbestrijding weten de meeste hulpverleners welke informatie zij nodig hebben en waar zij die moeten halen. Wanneer de druk toeneemt wordt dit echter steeds lastiger uitvoerbaar. Ook ontstaat er grote druk op de informatiebronnen omdat er vaker informatie gehaald wordt dan gebracht. Hierdoor kan het informatieproces vastlopen. Door netcentrisch informatie uit te wisselen, ook over de verschillende sectoren heen, verlaagd de druk op het informatieproces.

Netcentrisch werken (nader) implementeren
Gezien de successen: iedere individuele zorgverlener dan maar toegang geven tot LCMS? Een bepaalde manier van werken leer je tenslotte het beste door het vaak toe te passen. Daar zien de hulpverleners geen oplossing in. Hoewel zij de werkwijze graag uit de crisissfeer trekken en daar ook mogelijkheden voor zien, is er een grens tot hoe ver in de haarvaten van de zorg je de netcentrische werkwijze kunt doorvoeren. Ook werd geconstateerd dat alle geneeskundige partners baat kunnen hebben bij de netcentrische werkwijze, maar dat het tegelijkertijd niet de oplossing voor alles is. Op de vraag hoe en onder welke regie de werkwijze het beste (nader) in de sector ingevoerd kan worden, kwam geen eenduidig antwoord.

Bosman reageert: “Hoewel enige centrale regie zeker gewenst is, is het aan de geneeskundige netwerken in de verschillende veiligheidsregio’s om voor hun eigen gebied stappen te zetten. Invoeren van de netcentrische werkwijze is een proces dat gaat over mensen, organisatie, werkprocessen én techniek. Het team netcentrisch werken van het IFV ondersteunt de geneeskundige netwerken graag in dit proces.”

Wat is netcentrisch werken?

Netcentrisch werken is een manier van werken, waarbij alle betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk informatie met elkaar delen. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, wordt de informatie continu samengevat: dit noemen we het situatiebeeld. Door netcentrisch te werken gaat iedereen voortdurend uit van hetzelfde situatiebeeld. Omdat de informatie online wordt uitgewisseld, kan dit ongeacht zijn of haar plaats in de crisisorganisatie. Hierdoor kunnen de verschillende teams en organisaties sneller en doelgerichter besluiten nemen om incidenten, rampen en crises af te handelen.

Om de informatie op een overzichtelijke manier te delen, wordt er gebruikgemaakt van een afgeschermde website: het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

Volgend bericht

Er zijn niet meer artikelen

Vorig bericht

Onderzoeken en publicaties