Drones: Brandweer Nederland krijgt eigen luchtvaartorganisatie

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Ze kunnen helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen of het vinden van drenkelingen. Al langere tijd doet de brandweer van de regio’s Midden- en West-Brabant en Twente ervaringen op. Dankzij een uitzonderingspositie in de wet is er in pilotvorm door deze regio’s veel geëxperimenteerd. “Door het landelijk goed te regelen en vertrouwen op te bouwen hebben we toestemming van de luchtvaartautoriteiten”, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. “Het is nu wachten op de landelijke vergunning om drones onder de vlag van Brandweer Nederland overal in te kunnen zetten.”

Een landelijke vergunning wordt niet zomaar verstrekt. De inzet van drones door overheidsdiensten is door de wetgever aan strikte voorwaarden gebonden en wordt getoetst door de inspectie. Wevers: “De wetgeving zegt dat je het veilig moet doen, wij geven als brandweer aan hoe wij dat gaan doen. Het is niet zomaar iets, het vraagt een hele andere manier van kijken, denken en doen. De coördinatie gebeurt daarom door gespecialiseerd brandweerpersoneel. Zij hebben een zwaar opleidingstraject gevolgd en weten exact hoe het luchtruim werkt en hoe de drones te bedienen. Als alles volgens plan verloopt, krijgt Brandweer Nederland dit jaar de status Landelijke Luchtvaartorganisatie. Met 25 autonome regio’s zijn we immers een lastige partner. Daarom heeft de minister ons verzocht om dit traject onder één landelijke luchtvaartorganisatie op te pakken.”

Politie en Defensie
Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn landelijke afspraken vastgelegd. “We leggen nu de laatste hand aan de landelijke beleidslijn”, zegt Wevers. “Daarnaast werken we ook aan een handboek waarin de inzet van drones wordt omschreven en hoe wij daar organisatorisch invulling aan gaan geven. Dan is er ook een opleidingsplan. Dit is voor de brandweer een middel om aan te tonen dat wij de risico’s tot een aanvaardbaar niveau kunnen brengen.”

Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, geeft de Inspectie Leefomgeving en Transport, die onder het ministerie voor Infrastructuur en Milieu valt, een vergunning uit. Wevers: “We gaan ervan uit dat het hele traject in 2017 is afgerond. De brandweer kan dan vliegen. En werkt hierbij nauw samen met de Nationale Politie en met Defensie.”

Volgend bericht

Meldkamer Limburg groeit in stappen

Vorig bericht

Omgevingswet verandert speelveld veiligheidsregio