Uitgave 5 • april 2017

Eerstelijns hulpverleners van veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid ervaarden tijdens een tweedaagse oefening welke consequenties het optreden voor terrorismegevolgbestrijding heeft op mono- en multidisciplinair niveau.

Lees meer

In maart vierde het lectoraat Transportveiligheid haar vierjarig bestaan. Voor het lectoraat van Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een moment om terug te blikken en vooral vooruit te kijken naar de toekomstige ontwikkelingen. Wat is de visie van Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid, op deze ontwikkelingen?

Lees meer

De veiligheidsregio’s zijn nog zoekende naar de optimale invulling van hun regierol in de steeds breder wordende regionale veiligheidsnetwerken. Dat constateert Frank Klaassen, directeur publieke gezondheid en voorzitter veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid, op basis van het rapport ‘Visitatie in de veiligheidsregio 2014-2016’

Lees meer

In november werd in Twente een tweedaagse multidisciplinaire samenwerkingsoefening gehouden, geënt op de realiteit van het huidige tijdsgewricht: terrorismegevolgbestrijding. Regionaal militair operationeel adviseur Ruud Daniëls blikt terug. De grote kracht van de oefening zit volgens hem in het voortraject. Negen maanden netwerken en kennis delen werpt zijn vruchten af.

Lees meer

De komst van de Omgevingswet is een veelbesproken onderwerp. Maar hoe groot zijn de veranderingen nu echt? Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maakte de wijzigingen inzichtelijk via een impactanalyse en creëert daarmee handvatten voor de andere veiligheidsregio’s.

Lees meer

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Ze kunnen helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen of het vinden van drenkelingen. Al langere tijd doet de brandweer van de regio’s Midden- en West-Brabant en Twente ervaringen op.


Lees meer

De Meldkamer Limburg in Maastricht is een van de schakels van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). In oktober ging de meldkamer in bedrijf en op 1 december werd de nieuwe locatie feestelijk geopend. Een terugblik na zes maanden met kwartiermaker Peter Dolmans en projectsecretaris Chris Trines. Missie volbracht, alles op orde?

Lees meer

De afgelopen periode publiceerde het Instituut Fysieke Veiligheid verschillende publicaties, waaronder het onderzoek ‘Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015’ en het rapport ‘Vluchtelingencrisis 2015: Lessen uit de crisisnoodopvang’. De monitor ‘Multi-Orde’ van Instituut Clingedael maakt de toenemende dreigingen en tegelijkertijd doorgaande samenwerking in de wereld inzichtelijk, nu en over vijf jaar.

Lees meer

Hoe kunnen geneeskundige netwerken tijdens crises, maar ook daarbuiten, zo goed mogelijk informatie uitwisselen? Tijdens de themadag netcentrisch werken in de zorg, georganiseerd door GGD GHOR Nederland en Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) stond deze vraag centraal.

Lees meer
SHARE

Home