Vernieuwde handelingswijze bevolkingszorg (gemeenten) en Stichting Salvage

23 maart ondertekenden de Managementraad Bevolkingszorg en Stichting Salvage een vernieuwd protocol van afspraken. Het eerste protocol uit 2012 is vernieuwd op basis van ontwikkelingen op het gebied van bevolkingszorg en opgedane ervaringen met het protocol. Het protocol biedt een handelingswijze voor gemeenten (medewerkers bevolkingszorg) en Stichting Salvage bij incidenten en grootschalige calamiteiten, gericht op onderlinge samenwerking en afstemming.

Stichting Salvage en Managementraad Bevolkingszorg
Stichting Salvage is opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars en werkt met een landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren. De coördinatoren worden op verzoek van de brandweer-meldkamer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. De Managementraad Bevolkingszorg is een landelijk overlegorgaan, bestaande uit coördinerend gemeentesecretarissen en functionarissen bevolkingszorg, en adviseert het Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV op het gebied van bevolkingszorg.

Vernieuwd protocol van afspraken
De wijzigingen in het vernieuwde protocol hebben betrekking op het onderscheid tussen de opvang en het onderbrengen van gedupeerden, de opvang en het onderbrengen van verminderd zelfredzamen en de kosten daarvan, de inzet in een CoPI (Commando Plaats Incident) bij grootschalige rampen en crises van een Officier van Dienst Salvage, de inzet van Salvage bij andere incidenten dan branden of crises, preventieve evacuaties, de registratie van gedupeerden, de evaluatie van incidenten, het alarmeringsprotocol en het plaatsen van afscheidingen.

“Meer duidelijkheid”
Susan van Petten, coördinator bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid voerde samen met haar collega uit het Landelijk Overleg van Coördinatoren Bevolkingszorg (adviesorgaan van de Managementraad Bevolkingszorg) van de Veiligheidsregio Haaglanden de gesprekken met Stichting Salvage over de vernieuwing van afspraken. Van Petten: “Er is nu meer duidelijkheid over wat Stichting Salvage doet en wat de gemeente doet. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor de opvang in de eerste uren na een incident en Stichting Salvage brengt gedupeerden voor de nacht onder. In het verleden was daar wel eens onduidelijkheid over en moesten we op het moment zelf de discussie met elkaar aangaan wie wat zou doen. Zo hebben we een aantal punten beter onder woorden gebracht en aangescherpt.” Namens Stichting Salvage voerde directeur Brenda Reinders de gesprekken over de verbetering van de afspraken. Zij benadrukt het belang van een goede verstandhouding en het elkaar kennen. “Goede afspraken maken de samenwerking op de plaats van het incident een stuk makkelijker”, zo zegt zij. “Beide partijen kunnen zich dan richten op dat waar het echt om gaat, namelijk hulp verlenen.”

Volgend bericht

Er zijn niet meer artikelen

Vorig bericht

Publicaties en onderzoeken