Publicaties en onderzoeken

De afgelopen periode verschenen bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onder andere de publicaties ‘Brandweeroptreden bij asbest’ en ‘Stralingsincidenten veiligheidsregio’s’ en het onderzoeksrapport naar offensieve buiteninzet van de Brandweeracademie en Brandweer Nederland. Deze laatste publiceerde onlangs ook de casuïstiek uit brandonderzoek naar repressie.

Brancherichtlijn en publicatie voor veilig optreden bij asbestincidenten
Tijdens incidenten kan de brandweer te maken krijgen met asbesthoudend materiaal. Hoe de brandweer hiermee veilig en verantwoord kan omgaan, staat beschreven in de Brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten en de bijbehorende publicatie Brandweeroptreden bij asbestincidenten.

Zodra de brandweer bij incidentbestrijding – brand, (technische) hulpverlening, gevaarlijke stoffen en oppervlaktereddingen – in aanraking komt met asbesthoudend materiaal spreken we van een asbestincident. Bij een dergelijk incident staat de veiligheid van brandweermensen, van andere hulpdiensten en van derden voorop. Het is daarnaast van groot belang dat blootstelling aan asbest wordt voorkomen en de verspreiding van asbesthoudend materiaal zo veel mogelijk wordt beperkt. De Brancherichtlijn vormt samen met de publicatie het geheel aan relevante informatie voor de brandweer met betrekking tot optreden bij incidenten met asbest.

Handboek Stralingsincidenten veiligheidsregio’s
De nieuwe publicatie vervangt het Radiologisch Handboek Hulpverleningsdiensten (2007/2011). De uitgave bevat achtergrondinformatie over mogelijke incidenten met radioactieve stoffen, het mogelijk vrijkomen van ioniserende straling en het optreden door hulpdiensten bij dit type incidenten. De publicatie is bedoel voor medewerkers van operationele hulpdiensten en veiligheidsregio’s en bestaat uit drie delen:

  1. Achtergrondinformatie. Dit document met basisinformatie en meer specialistische informatie is geschreven door onder andere adviseurs gevaarlijke stoffen en stralingsdeskundigen.
  2. Basisinformatie voor operationeel leidinggevenden. Deze informatie is voor operationeel leidinggevenden zoals bevelvoerder en officieren van dienst.
  3. Operationele handreiking. Deze handreiking is samengesteld voor beide doelgroepen en bestaat uit een aantal aandachtskaarten en formulieren. Het bestaat uit een algemeen deel en een deel met aandachtskaarten voor stralingsdeskundigen. Deze kaarten kunnen worden gebruikt tijdens stralingsincidenten en bij de operationele voorbereiding.

Alle veiligheidsregio’s hebben inmiddels enkele exemplaren ontvangen.

Onderzoeksrapport offensieve buiteninzet
De Brandweeracademie heeft in maart 2015 onderzoek gedaan naar het effect van verschillende interventietechnieken bij een offensieve buiteninzet tijdens een ventilatiegecontroleerde brand in een klein pand met één of twee ruimten. De brandproeven maken deel uit van het onderzoek Offensieve buiteninzet, dat de Brandweeracademie en Brandweer Nederland samen uitvoeren.

In maart 2015 heeft de Brandweeracademie vijf blustechnieken voor de offensieve buiteninzet getest. De onderzochte interventietechnieken zijn: fognail, coldcutter, nevelkogel, lage druk en drukluchtschuim. Daarnaast is repressieve ventilatie meegenomen. Het doel van het onderzoek was om inzicht te geven in de mate waarin deze interventietechnieken in staat zijn om bij een ventilatiegecontroleerde brand in een gebouw met meerdere ruimten, waarbij de brandruimte niet direct bereikbaar is, de brand te bestrijden en/of de rookgassen te koelen. Verder beoogde het onderzoek inzicht te krijgen in het effect van de offensieve buiteninzettechniek op de mate van overleefbaarheid voor een slachtoffer binnen. Ook is onderzocht in hoeverre de effecten op brand- en rookontwikkeling en overleefbaarheid in stand blijven na het beëindigen van de offensieve buiteninzet, wanneer wordt overgeschakeld naar een (fictieve) offensieve binneninzet.

Casuïstiek uit brandonderzoek voor repressie
In het casuïstiekboek hebben de brandonderzoekers van Oost 5 casussen verzameld met kenmerken die ook op soortgelijke incidenten in de toekomst van toepassing kunnen zijn. Elke casus omvat het verhaal van de brand, de brandoorzaak, foto’s en enkele aandachtspunten. Dit samen geeft een beeld van de oorzaak van de brand, maar ook – wellicht veel belangrijker voor de repressieve brandweerman/ – vrouw – van veiligheidsaspecten en aandachtspunten voor de bestrijding van het incident. De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerst deel betreft de casuïstiek en in het tweede deel zijn per casus de foto’s verzameld. Dit materiaal kan gebruikt worden voor instructie aan medewerkers in de repressieve dienst. Brandonderzoekers uit de betrokken regio’s kunnen daarbij faciliteren.

Meer informatie over het brandonderzoek en de digitale versie van het casuïstiekboek vindt u op de website van Brandweer Nederland

Volgend bericht

Vernieuwde handelingswijze bevolkingszorg (gemeenten) en Stichting Salvage

Vorig bericht

Mythburners