Korpschef Erik Akerboom geïnstalleerd

De nieuwe korpschef van de politie, Erik Akerboom (54), is woensdag 23 maart in Den Haag geïnstalleerd. In de Ridderzaal nam minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie hem de eed af. De ceremonie en feestelijkheden waren versoberd in verband met de aanslagen in Brussel.

Minister van der Steur is blij met zijn nieuwe korpschef: “Je hebt bewezen in belangrijke, complexe functies voortreffelijk leiding te geven. Je bent in staat je aan te passen, authentiek te blijven en een neusje te behouden voor kwaliteit. Je bent een leider die staat tussen zijn mensen en naar buiten toe de organisatie stevig vertegenwoordigt.”

Jan en alleman stuurt mee
Plaatsvervangend korpschef Ruud Bik gaf aan dat Akerboom een zware taak wacht. “De politie is er voor iedereen en iedereen vindt haar belangrijk. Dat waarderen wij en daarom luisteren wij zorgvuldig naar de geluiden en signalen om ons heen. Tegelijkertijd bespeuren wij een toenemende neiging om aan elke punt en komma een politiek-bestuurlijke lading te geven. Het maakt een korps leiden – en zeker een korps in verandering – er bepaald niet gemakkelijker op als Jan en alleman voortdurend mee- en bijstuurt op detailniveau. Ik zie hier voor jou een nobele taak weggelegd.”

Verbinder
Voorzitter Frank Giltay van de centrale ondernemingsraad toonde zich ook tevreden met de komst van Akerboom: “Jij kent de politieorganisatie van binnenuit. Tegelijkertijd deed je buiten de organisatie nieuwe ervaringen op. Wij adviseerden de minister een ‘’verbinder’’. Die kregen we in jouw persoon.”

Investeren
Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag riep namens de burgemeesters het kabinet op in de politie te investeren: “Wij maken ons zorgen. Het politiewerk wordt als gevolg van de ontwikkelingen in de maatschappij steeds complexer en uitdagender. Dat vraagt investeringen in zowel kwantiteit als kwaliteit. En zowel in de opsporing, als in de wijken.”

Niet wijken voor laffe daden
De nieuwe korpschef memoreerde, evenals de andere sprekers, de gebeurtenissen in Brussel: “Ook ik ervaar de aanslagen in Brussel als een schaduw over deze voor mij bijzondere dag. Bij de gruwelijke beelden verbleken alle mooie woorden. Toch komen wij hier vandaag bijeen. Als signaal dat wij niet wijken voor laffe daden. Juist nu zijn wij waakzaam en dienstbaar voor de samenleving en onze eigen medewerkers.”

Evenwichtige relatie met gezag
Akerboom waarschuwde voor navelstaren als het gaat om de invoering van één politieorganisatie: “Wij mogen de centralisatie ook beslist niet laten doorslaan. We staan ten dienste van ons lokale gezag, ons landelijke gezag en onze veiligheidspartners. Dat schuurt soms. Maar een evenwichtige relatie met het gezag en de veiligheidspartners – net als met de medezeggenschap en de politievakorganisaties – is cruciaal voor onze bijdrage aan de samenleving.”

Volgend bericht

Complimenten voor voortvarendheid op arbeidsveiligheidsdossier

Vorig bericht

Uit het Veiligheidsberaad van 18 maart 2016