Uitgave 3 • april 2016

18 maart vergaderde het Veiligheidsberaad over onder andere het Inspectierapport ‘Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen’, het programma GEO, project Informatieveiligheid en de heroriëntatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).

Lees meer

De nieuwe korpschef van de politie, Erik Akerboom (54), is woensdag 23 maart in Den Haag geïnstalleerd. In de Ridderzaal nam minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie hem de eed af. De ceremonie en feestelijkheden waren versoberd in verband met de aanslagen in Brussel.

Lees meer

Woensdag 23 maart organiseerden het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid van het IFV en de Vakgroep Arbeidsveiligheid van Brandweer Nederland het eerste Congres Arbeidsveiligheid. Dagvoorzitter Gerard van Klaveren, brandweercommandant Zuid-Limburg, sloot de dag af met de opmerking: “U bent allen ambassadeur van arbeidsveiligheid.”

Lees meer

Sinds 4 januari is het een feit: GGB – de nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten – is operationeel in ons land. Vooral in 2015 maar ook in de jaren daarvóór is er door alle betrokken partijen, zowel in de regio’s als op landelijk niveau, hard gewerkt aan de voorbereidingen voor dit moment. Toch was 4 januari 2016 niet de finale, maar juist de première voor GGB.

Lees meer

Het Veiligheidsberaad stemde vrijdag 18 maart in met de lijn van de beslisnotitie voor de heroriëntatie van de vorming van de landelijke meldkamer, met uitzondering van de financiële paragraaf. Het is van belang helderheid te hebben in de financiële consequenties. Het Veiligheidsberaad wil niet dat de risico’s van de financiële taakstelling bij de veiligheidsregio’s worden gelegd.

Lees meer

12 juni 2015 stemde het Veiligheidsberaad in met de uitvoering van de zes projecten van de Strategische Agenda. Welke activiteiten zijn er sindsdien per project ondernomen en welke acties worden voor de komende periode beoogd? Lees het voortgangsbericht of bezoek www.strategische-agenda.nl.

Lees meer

In het nieuwe project Mythburners neemt de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de proef op de som en onderzoekt zij samen met collega’s uit het veld de mythes van het brandweervak. Het resultaat: geen dikke onderzoeksrapporten, maar korte filmpjes.

Lees meer

De afgelopen periode verschenen bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onder andere de publicaties ‘Brandweeroptreden bij asbest’ en ‘Stralingsincidenten veiligheidsregio’s’ en het onderzoeksrapport naar offensieve buiteninzet van de Brandweeracademie en Brandweer Nederland. Deze laatste publiceerde onlangs ook de casuïstiek uit brandonderzoek naar repressie.

Lees meer

23 maart ondertekenden de Managementraad Bevolkingszorg en Stichting Salvage een vernieuwd protocol van afspraken. Het eerste protocol uit 2012 is vernieuwd op basis van ontwikkelingen op het gebied van bevolkingszorg en opgedane ervaringen met het protocol.

Lees meer
SHARE

Home